KOEN, GEDEN, FÅRET OG LØVEN

Phaedrus lat

Min fabel her bevidner, at forbund med de stærke "Jeg ta´r den første del, fordi jeg hedder løve.
er dumt,- og dumheds følger,man hurtigt får at mærke. Den anden del er min, for uden spor at tøve
En ko, en ged, et får helt uden spor at tøve jeg fulgte jer på jagt. - Da jeg jo er den bedste,
engang gik ud på jagt i selskab med en løve. er min den tredie del, og hvis I ej den næste
De fangede en hjort, men da de skulle dele, mig giver uden vrøvl, så vil jeg bare sige,
så sagde løven først, hvis hu stod til det hele: at det er værst for jer. - Jo, byttet deltes lige.

tilbage